219Quang Liem Dai ThangԽ

9Yu21ţQuang Liem Dai ThangԽ
ݵˣnguyen huy hoan

ͨվDe֤1749/GP-TTTT
Ϣ2017428F

׵Zh12ŹԢľ6ML6-12Vinhomes
Me Tri WardNam Tu Liem

Hu0847 100 247 /ʼ

ܲ4¥Xng –
Duong Dinh nghe – Yen Hoa Ward -Cau Giay District-